Okul Ara

Bu formu doldurduğunuzda danışmanlarımız sizinle iletişime geçecektir.

Fransa'da Eğitim

Fransa

Ülkenin Genel  Özellikleri:

Sadece Avrupa’nın değil, tüm dünyanın en önde gelen güçlerinden Fransa, 17. yüzyılın ikinci yarısından bu yana özellikle uluslararası ilişkiler, hukuk, sosyoloji, tarih, güzel sanatlar gibi alanlarda lokomotif bir ülke olagelmiştir. Ülkenin dört bir tarafında bulunan ve tarihi orta çağa dayanan üniversiteler, dünya tarihi boyunca bilim alanındaki başarılarıyla göz doldurmuş, modern ve dinamik eğitimleriyle bilim, yönetim ve kültür alanında aydınlık bir ulusun yetişmesine katkıda bulunmuşlardır.

Fransa, herkesin bildiği üzeredünyanın en önemli yatırım ülkelerinden biridir. Ülke, Amerika, Almanya ve Japonya’dan sonra dünyanın 4. en büyük ekonomisine sahiptir. Fransa’nın dünyadaki önemi, bu ülkede eğitim alan öğrencilerin kariyer planlamalarında önemli avantajlar kazanmalarını sağlar.

Üniversite Eğitim Sistemi:

Fransız yüksek eğitim sistemi, diğer Avrupa ülkeleri ve Türkiye’ye göre biraz daha farklı bir özellikte olup, sadece üniversitelerden değil; üniversiteler, ‘Grandes Ecoles’ler (Büyük Ekoller), mimarlık okulları, sanat okulları ve uzmanlık okullarından oluşur. Bu kurumların hepsi bizdeki üniversite diplomasına denk yüksek eğitim diplomaları verir.

Fransa’da ülkemizde olduğu gibi devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteler vardır. Devlet üniversiteleri çoğunlukta olmakla birlikte vakıf üniversiteleri yabancı ülkelerin üniversiteleridir ve bunların çoğu İngilizce eğitim seçeneğini de sunar. Devlet üniversitelerinin ücretleri ülkemizdeki devlet üniversiteleriyle eşdeğerken özel üniversite ücretlerinin  de yine ülkemizdeki vakıf üniversitelerinin ücretleriyle eşdeğer olduğu söylenebilir.

Üniversite eğitiminin 4 yıl, yüksek lisansın 2 yıl ve doktora eğitiminin de 3 yıl sürdüğü Fransa’da uluslararası öğrenciler, 1 senelik oturum hakkı kazandıktan sonra belirli bir saat çalışma hakkına da sahip olurlar. Bu şekilde öğrenciler okurken kariyer imkânı da edinebilirler.

Başvuru Seçenekleri:

Fransa’da üniversite eğitimine başlayabilmek için öğrencilerin lise veya dengi ortaöğretim diplomasına sahip olmaları ve yabancı dil yeterliliği göstermeleri gerekir. Yabancı öğrencilerin üniversitelerden kabul alabilmek için Fransızca dil bilgilerini DELF- DALF denilen yeterlilik sınavıyla kanıtlamaları şartı aranır.

Bunun yanında, dil yeterliliği olmayan öğrenciler için özel geliştirilmiş programlar vardır. Türk öğrenciler dâhil tüm uluslararası öğrenciler, Fransızca veya İngilizce dil yeterliliklerini sunulan programlar ile sağlayabilirler.

 Fransa’da Eğitimin Avantajları:

  • İki dil öğrenme fırsatı
  • Fransa'da yabancı öğrencilerle Fransız öğrenciler arasında hiçbir ayrım gözetilmemesi
  • Üniversitelerde verilen diplomaların herkes için aynı olması
  • Devlet desteği sayesinde ekonomik eğitim
  • Eğitim alırken çalışma imkânı
  • YÖK denkliği ve uluslararası tanınırlık