Permítanos llamarle

Vietnamese: "Để có thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn, vui lòng điền vào biểu mẫu, và chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn.

Các Chương Trình ESL (Tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ hai) được thiết kế để cung cấp hỗ trợ tiếng Anh hiệu quả cho các sinh viên người bản ngữ không phải là tiếng Anh. Các chương trình này thường được tổ chức trong các lớp học nhỏ, chủ yếu trên các khuôn viên của các trường đại học. Ngoài ra, các sinh viên tham gia chương trình để chuẩn bị tinh thần cho việc học tập ở một quốc gia khác.

Các Chương Trình ESL đóng vai trò như một nền tảng xuất sắc, đặc biệt là đối với các sinh viên muốn theo học đại học ở nước ngoài. Hơn nữa, nó là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc xây dựng lòng tự tin của họ khi họ tiếp tục sự nghiệp của mình.

Ngoài ngữ pháp, các sinh viên nhận được các bài học nội dung phong phú tập trung vào việc cải thiện khả năng lắng nghe, tham gia trong các lớp học, nói, đọc, viết học thuật và mở rộng từ vựng của họ.

Các Chương Trình ESL

Chương Trình ESL ở Hoa Kỳ

Tiếp tục
Chương Trình ESL tại Vương Quốc Anh

Tiếp tục
Chương Trình ESL tại Canada

Tiếp tục