Permítanos llamarle

Vietnamese: "Để có thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn, vui lòng điền vào biểu mẫu, và chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn.

Thông qua chương trình này, học sinh có thể tiếp tục việc học tại trường trung học ở Thổ Nhĩ Kỳ trong khi cùng lúc theo học các môn học khác biệt từ Canada. Vào cuối lớp 12, họ có thể sở hữu bằng chính thức từ cả trường Thổ Nhĩ Kỳ và Canada.

Học sinh nào đáp ứng các yêu cầu của Chương trình Trung học Canada sẽ được chỉ định một Người phối hợp học thuật.

Các môn học được chọn lựa dựa trên sự hợp tác giữa học sinh, người tư vấn được chỉ định và Người phối hợp học thuật đến từ Canada. Trong quá trình chọn môn học này, ý kiến của gia đình được xem xét và một lộ trình phù hợp với sơ đồ nghề nghiệp của học sinh được vẽ ra.

Mỗi môn học mà học sinh tham gia được giảng dạy thông qua tài liệu học tập bằng văn bản thông qua hệ thống, hệ thống bài tập được giám sát bởi giáo viên và, nếu cần thiết, hỗ trợ giảng viên trực tiếp thông qua cuộc hẹn. Vào cuối mỗi kỳ, học sinh phải làm bài thi cuối kỳ cho các môn học họ nhận từ Canada. Học sinh thành công trong các bài thi này sẽ có quyền tham gia các môn học khác biệt ở khối lớp tiếp theo và tiếp tục trong chương trình bằng. Việc tham gia vào chương trình bằng là bắt buộc và cần có ít nhất 85% sự tham gia cho mỗi môn học hàng năm.

Khi học sinh tham gia chương trình, việc chọn môn học của họ được lên kế hoạch hàng năm theo các bước cụ thể của Hệ thống Chương trình Lối vào Đại học (UPS) được thiết kế đặc biệt cho họ. Trong khi học sinh lớp 9 và lớp 10 học các môn học tổng quát, học sinh lớp 11 và lớp 12, cùng với Người tư vấn đại học và Người phối hợp học thuật, chọn các môn học được thiết kế đặc biệt cho bộ môn mà họ muốn học tại đại học.

Những học sinh muốn có thể bắt đầu chương trình này ở đầu khối trung học và tiếp tục với giáo dục chính thống tại Canada trong những năm tiếp theo. Trong quá trình học trực tuyến, nếu học sinh quyết định học tại Canada, họ có thể tiếp tục giáo dục tại Canada tại cùng một trường hoặc trường công hoặc tư khác bằng bảng điểm họ nhận được từ Canada.