Permítanos llamarle

Vietnamese: "Để có thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn, vui lòng điền vào biểu mẫu, và chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn.

Các trường đại học tại Vương Quốc Anh cung cấp chương trình thạc sĩ (master) trong hàng trăm lĩnh vực khác nhau. Mặc dù các bằng thạc sĩ phổ biến nhất là MA (Master of Arts) và MBA (Master of Business Administration), nhưng cũng có các bằng thạc sĩ khác được cung cấp trong các lĩnh vực khác nhau như MSc (Master of Science), LLM (Master of Laws) và MMus (Master of Music). Những ứng viên đạt thành công trong kỳ thi và luận văn thạc sĩ của họ sẽ được cấp một trong những bằng thạc sĩ này dựa trên bộ phận của họ.

Ở Vương Quốc Anh, các yêu cầu đầu vào chính cho chương trình thạc sĩ bao gồm thành tích học tập và trình độ tiếng Anh. Các chương trình khác nhau được cung cấp để đáp ứng các trình độ học vấn khác nhau, vì vậy có thể kết hợp sinh viên với trường đại học và chương trình thạc sĩ phù hợp nhất với sự hướng dẫn của một chuyên gia. Trình độ tiếng Anh phải có điểm IELTS tối thiểu là 6,5. Nếu trình độ tiếng Anh của bạn không đủ cho chương trình thạc sĩ mà bạn đang hướng đến, bạn có thể đăng ký một trong các chương trình chuẩn bị của chúng tôi, PreMaster, để nâng cao thành công và cơ hội đậu học.

Chương trình thạc sĩ tại Vương Quốc Anh thường kéo dài 1 năm. Sinh viên trong các lớp học có kích thước nhỏ tích cực tham gia vào các buổi học thông qua việc thuyết trình và làm việc nhóm.

Ở Vương Quốc Anh, học phí chương trình thạc sĩ thường dao động từ £9,500 đến £15,000, ngoại trừ các lĩnh vực như y học và nha khoa.