Permítanos llamarle

Vietnamese: "Để có thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn, vui lòng điền vào biểu mẫu, và chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn.

Mỗi năm, hàng ngàn đơn xin học được gửi đến cho chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) và các chương trình Thạc sĩ trong các lĩnh vực khác tại các trường đại học ở nước ngoài. Nhiều ứng viên, mặc dù có đủ trình độ học vấn và kiến thức, nhưng lại bị từ chối hoặc không thể hoàn thành học vì thiếu về tiếng Anh.

Nếu trình độ tiếng Anh của bạn chưa đủ, nếu bạn hoàn toàn không quen thuộc với hệ thống học thuật của quốc gia bạn định đi học, nếu điểm trung bình tốt nghiệp đại học của bạn chưa đạt đủ cao, nhưng ước mơ của bạn là theo đuổi Thạc sĩ hoặc MBA ở nước ngoài, các chương trình được thiết kế đặc biệt của chúng tôi để tăng cơ hội được nhận vào các trường đại học là giải pháp tốt nhất!

Ban đầu, chương trình này chỉ được triển khai tại Hoa Kỳ, nhưng hiện nay nó cũng được cung cấp tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới.

Trong các khóa học chuẩn bị cho TOEFL và GMAT của chúng tôi, bạn có thể nâng cao kỹ năng làm bài thi bằng cách khắc phục các khuyết điểm của mình. Ngoài ra, bạn cũng sẽ tham gia các khóa học chuẩn bị học thuật như một phần của các chương trình Pre-MBA và Pre-Master trong chương trình học. Nhờ vậy, bạn sẽ được chuẩn bị tốt hơn cho hệ thống học thuật, tăng cơ hội thành công học tập của bạn.

Thời gian của các chương trình được cung cấp tại các trường đại học và trường tư diễn ra từ 3 đến 9 tháng, và ngày bắt đầu chương trình thường vào tháng 9/10, tháng 1 và tháng 5. Một số trường đại học tại các tiểu bang Mỹ cũng cung cấp chương trình bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh dài hạn.

Yêu cầu quan trọng nhất để tham gia vào các chương trình này là có điểm TOEFL tối thiểu là 173 hoặc điểm IELTS từ 5 đến 5.5, hoặc có trình độ tiếng Anh tương đương.