THẾ GIỚI GIÁO DỤC TOÀN CẦU ĐẾN VĂN PHÒNG CỦA BẠN VỚI KAMPUS ABROAD

Kampus Abroad, một người tiên phong trong dịch vụ tư vấn bao gồm mọi giai đoạn của giáo dục ở nước ngoài, cùng với các chương trình tư vấn và hướng dẫn sự nghiệp, đang phát triển mạnh mẽ hơn với các nhượng quyền của mình.

Bí quyết cho mối đối tác mạnh mẽ được cảm nhận từ bước đầu tiên giữa Kampus Abroad và các nhượng quyền của nó nằm trong những từ khóa quyết định sự khác biệt của Kampus Abroad trong ngành công nghiệp: Uy tín, Chuyên nghiệp, Kinh nghiệm và Niềm tin.

Các nhượng quyền của chúng tôi hoạt động mạnh mẽ trong ngành, nhờ vào kinh nghiệm chia sẻ, sự hỗ trợ liên tục và các sự hợp tác quốc tế mà chúng tôi thực hiện.

Kampus Abroad hợp tác với Coaching Overseas nổi tiếng thế giới để lập kế hoạch cho các con đường sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục bằng cách sử dụng Chương trình Hướng dẫn Thông minh.

Với Hướng dẫn Thông minh, một mô hình giáo dục cá nhân được thiết kế, và tất cả quy trình giáo dục được lập kế hoạch bằng cách đánh giá các cơ hội giáo dục toàn cầu. Chương trình hướng dẫn tiếp tục được áp dụng cá nhân và liên tục cho đến khi kết thúc giáo dục.

Để trở thành một nhượng quyền Kampus Abroad hoặc để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ liên hệ của chúng tôi. Các tư vấn viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất để cung cấp thông tin.