Permítanos llamarle

Vietnamese: "Để có thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn, vui lòng điền vào biểu mẫu, và chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn.

Bạn có thể thực hiện ước mơ về việc học trung học ở nước ngoài bằng cách tham gia vào các chương trình trao đổi kéo dài từ một kỳ học đến một năm.

Mặc dù học sinh tham gia vào các Chương trình Trao đổi Văn hóa không có quyền chọn trường trung học nơi họ sẽ nhận giáo dục, tuy nhiên, ở một số quốc gia, học sinh có thể lựa chọn trong số các khu vực được cung cấp. Các trường trung học công lập trong chương trình cũng có trang thiết bị công nghệ cao, cơ sở kiến thức vững chắc và các tiện ích xã hội hỗ trợ các hoạt động thể thao và nghệ thuật đa dạng.

Một trong những khía cạnh đẹp nhất của việc nhận giáo dục trung học ở nước ngoài, mà là một trải nghiệm khó quên đối với học sinh nước ngoài, đó là bạn có cơ hội học về các nền văn hóa khác nhau, và biết đến nhiều văn hóa khác nhau hơn thông qua bạn bè đến từ các quốc gia khác nhau.

Học sinh Trường Trung học Lựa chọn Nhà nước, thường lưu trú cùng gia đình chủ nhà, có thể trải nghiệm sự ấm áp của gia đình ngay cả khi họ cách xa hàng nghìn cây số khỏi quê hương của họ. Gia đình luôn ở bên cạnh học sinh trong mọi tình huống, từ bất kỳ vấn đề nào mà học sinh có thể gặp tại trường đến vấn đề sức khỏe. Việc gia đình tham gia được lựa chọn sau khi đánh giá nhiều tiêu chí mang lại sự yên tâm cho gia đình của học sinh.

Chương trình trường trung học lựa chọn nhà nước đề xuất các tiêu chí khác nhau hàng năm trong các thỏa thuận với các quốc gia. Vui lòng tham khảo với người tư vấn của chúng tôi để biết thông tin chi tiết về quốc gia bạn muốn đi đến.